"Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi samochodami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury to wypadałoby mieć swoją".

Andrzej Sapkowski

Zmień rozmiar czcionki

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczna w Kuźni Raciborskiej ogłasza nabór na stanowisko: starszy bibliotekarz w Filii nr 1 w Rudach MBP w Kuźni Raciborskiej

Termin składania ofert: 2019-04-08

Wymagania niezbędne:

 • ·         obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • ·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • ·         znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • ·         znajomość norm opisów bibliograficznych 
 • ·         znajomość przepisów prawa autorskiego i wolnych licencji
 • ·         znajomość formatu MARC 21
 • ·         znajomość zasad tematowania w JHP BN oraz w Deskryptorach BN
 • ·         znajomość programów graficznych
 • ·         umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
 • ·         umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • ·         samodzielność i zdolności organizacyjne
 • ·         wymagania kwalifikacyjne:

wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe zawodowe bibliotekarskie oraz odpowiedni staż pracy zgodnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. Nr 41, poz. 419)

Wymagane dokumenty:

1.    curriculum vitae

2.    list motywacyjny

3.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje.

4.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej I piętro, ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska w terminie do 2019-04-08 do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zawierać następujące oświadczenia:

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej z siedzibą ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".